IMKB 100 90186 
USD 6,0808 
EURO 6,9318 
ALTIN 232,620