IMKB 100 110932 
USD 4,0605 
EURO 4,9845 
ALTIN 175,003