IMKB 100 95371 
USD 4,7177 
EURO 5,4901 
ALTIN 192,697