IMKB 100 99005 
USD 5,7651 
EURO 6,6831 
ALTIN 227,335